مرور برچسب

حجاب؛ آرایه جلال

حجاب؛ آرایه جلال

مبلغ/ وقتی از حجاب سخن می‌گوییم، فورا ذهن‌ها به سمت چادرهای مشکی و روسری یا برقع خانم‌ها می‌رود. این در حالی است که پوشش، پرده و حجاب، همواره عاملی برای حفظ احترام، افزودن ابهت و جلال است. خواه برای مرد باشد یا برای زن، خواه برای انسان باشد…