مرور برچسب

جوان فلسطینی

مروری بر تاریخ مبارزه با اسرائیل

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، مجید القیماری جوان فلسطینی ساکن قدس شرقی: ما احساس کردیم که نیاز است تا رودروی آنها بایستیم و به آنها بفهمانیم که ما اینجا هستیم. یک تحرک کوچک پلیس اسرائیل جرقه همه…