مرور برچسب

جوانان ایرانی

زنگ خطری برای بی‌انگیزگی در جوانان ایرانی

مبلغ/ بسیاری از ما در مقطعی از زندگی دچار بی‌حوصلگی می‌شویم. عوامل مختلفی مثل تنهایی، مشکل مالی، نگرانی، خواب ناکافی و ... در بروز این احساس تأثیر گذارند اما گاهی با وجود آنکه همه‌چیز بر وفق مراد است، بی‌ انگیزه می‌شویم؛ آیا این مسئله طبیعی…