مرور برچسب

جهان اسلام

اسلام محوری، گمشده جهان اسلام

مبلغ/ مصطفی ذوالفقارطلب، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گفت: مسائل اقتصادی و اجتماعی منحصر به یک فرد نیست. وقتی انسان در یک سرزمین زندگی می کند و مذاهب مختلفی در آن زندگی می کنند، این سیاست متعلق به همه…

بررسی وضعیت دموکراسی در عربستان

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، در ادامه پرونده بررسی وضعیت دموکراسی در جهان اسلام این بار سراغ عربستان سعودی رفتیم. جایی که سخن گفتن از دموکراسی در آن شاید خنده دار به نظر برسد. آقای سید هاشم رضوی…

معرفی کتاب «اسلام دموکراتیک متمدن»

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، کتاب «اسلام دموکراتیک متمدن؛ همکاران ، منابع و راهبردها» گزارش سیاستی ای است که در سال 2005 توسط چیریل بینارد از پژوهشگران اندیشکدۀ رند منتشر شد. بینارد اتریشی از…

شهری که هر کوچه‌اش یک مسجد دارد

مسجدهای کوچک و بزرگ ندوشن قدمت و داستان‌های بسیاری دارند. از مسجد «آمنه‌گل» گرفته که فقط یک اتاق کاهگلی دارد و فقط زنان در آن رفت و آمد می‌کردند تا «مسجد جامع» که بخشی از تاریخ آن در موزه متروپولیتن…