مرور برچسب

جنبش مشروطیت

اشاره ای به فعالیت زنان در جنبش مشروطیت

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، شماری از زنان روشنفکر ایرانی، در جریان جنبش مشروطیت با رهبری مردان درافتادند و در مقابل عناصر محافظه کار ایستادند. زنان گرچه خود حامیان نیرومند مجلس بودند، اما در…