مرور برچسب

جمال عبدالناصر

آیا سازمان اخوان‌المسلمین به پایان عمر خود رسیده؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، پس از هر بحرانی که «اخوان المسلمین» با آن مواجه می‌شود، یک سؤال به صورت اساسی مطرح می‌گردد و آن، این است که آیا عمر «سازمان اخوان» پایان یافته است؟ همانطور که مشاهده می‌کنید، در اینجا از واژه «سازمان اخوان»…