مرور برچسب

جاماندگان اربعین

مناسک‌سازی بی‌سند و خطر تقدس‌آفرینی بی‌دلیل

مبلغ/ ناصر نجفی، پژوهشگر مؤسسه فقاهت و تمدن‌سازی در یادداشتی به بررسی پیاده‌روی جاماندگان اربعین در برخی شهرها پرداخته و تاکید کرده است: رواج منسک‌سازی‌های بی سند نقلی و شرعی، خطر تقدس‌آفرینی‌های بی…