مرور برچسب

تک‌فرزندی

مزیت‌های تربیتی در خانواده‌های چندفرزندی

مبلغ/ آیا تا به حال برایتان سوال شده‌است که تفاوت‌های تربیتی فرزندان حاصل از خانواده‌های «تک‌فرزند» و «چندفرزند» چه چیزهایی‌ست؟ و چرا کارشناسان حوزه خانواده معتقدند بچه‌های رشدیافته در خانواده‌های…