مرور برچسب

تکنیک غرقه‌سازی

پذیرش کامل: جایی که غم‌ها دیگر آزاردهنده نیستند

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، ما آدم‌ها همیشه در معرض اتفاقات آزاردهنده هستیم. واکنش بسیاری از ما به غم و پریشانی حاصل از این اتفاقات، خزیدن به گوشۀ تنهایی و تلاش برای دوری‌جستن از آن‌هاست. اما…