مرور برچسب

تکنولوژی جدید

گفت‌وگوی دینی و واقعیت‌های نوین

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، مدت‌ها است که از ایده های ابتکاری ویلی برانت و کاردینال کازارولی می گذرد، این دو هر یک به دلائلی خاص خود خواهان مذاکره با کشور های پشت پرده آهنین بودند و می گفتند…