مرور برچسب

تنبیه کودک

بهترین روش تنبیه کودکان

مبلغ/ در حالی که تنبیه بخش مهمی از ایجاد انضباط و تربیت کودک است؛ دانستن اینکه چگونه یک کودک بدرفتار را به طور موثر تنبیه کنید بسیار مهم است.

آیا تنبیه برای تربیت کودکان اثرگذار است؟/ موارد اصلاحی تنبیه کردن

مبلغ/ بسیاری از روان شناسان بر این عقیده هستند که تنبیه کودکان نه تنها اثر مثبت بر تربیت آنها ندارد، بلکه باعث عکس العمل های منفی، لجبازی و در نهایت عقده های حقارت دوران بزرگسالی می شود اما والدین چطور می توانند بدون خشونت، تربیت صحیحی…