مرور برچسب

تغذیه روح

گاردین: رمضان ماه درون‌نگری و تغذیه روح است

مبلغ/ روزنامه انگلیسی گاردین در یادداشتی آورد:‌ تصور رایج غلطی است که ماه رمضان همه چیز در مورد غذا است. در حقیقت، ماه رمضان، گرسنگی دادن به بدن برای تغذیه روح است. با محروم کردن موقت بدن از آنچه نیاز…