مرور برچسب

تعامل حوزه و دانشگاه

حال کرسی‌های نظریه‌پردازی خوب نیست/ ایده تعامل حوزه و دانشگاه به کجا رسید؟

مبلغ/ محمدعلی غمامی، مدیر آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست علمی «بررسی مناسبات فرهنگی دو نهاد حوزه و دانشگاه» گفت: امروز نظام آموزشی کشور در اختیار دانشگاه است و دانشگاه هم در موضع قدرت است به همین دلیل اعتنایی به تعامل با حوزه ندارد،…