مرور برچسب

تشیع

باور و مذهب امامیه در مسئله حکومت

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، مکتب امامیه معتقد است؛ امامت تنها اداره ی امور دنیای مردم نیست بلکه همچنانکه پیامبر به کارهای دنیا و امور اخروی مردم می پرداخت جانشین او(امام) هم باید چنین کند و…