مرور برچسب

تشیع باطنی

دامن زدن به اتهام تحریف قرآن و ترویج تشیع باطنی/ قرآن مورخان به دنبال چیست؟

مبلغ/ عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار کرد: نگاه ایدئولوژیک در «قرآن مورخان» کاملا ظهور و بروز دارد و امیرمعزی در تلاش بوده‌ تشیع باطنی را ترویج کند لذا در این راستا حاضر شده‌ تمام بنیان‌های اسلامی را زیر سؤال ببرد و در بسیاری از…