مرور برچسب

تشنگی روزه داران

حد شکستن روزه بر اثر تشنگی کجاست؟

مبلغ/ وقتی از فضیلت‌ها دور و دل‌بسته دنیا و آرزوهای آن باشیم، شیطانی که خداوند درباره او فرموده دشمن من و شماست، کارهای عبادی حتی در ماه رمضان را سخت جلوه می‌دهد.