مرور برچسب

ترک اعتیاد

راهکارهای ترک اعتیاد به فضای مجازی و بالا بردن تمرکز چیست؟/ نشانه‌های «اضطراب…

مبلغ/ در سنین کودکی تغییراتی در مغز اتفاق می افتد که به شدت تحت تاثیر محرک های بیرونی است. اینکه شما افراد را در معرض چه نوع محرک هایی قرار دهید،‌ باعث می شود آرایش نورونی مغزشان به نسبت همان موضوع…