مرور برچسب

ترکیه و اسرائیل

«ترکیه» در ره ترکستان

مبلغ/ پس از چندین سال روابط تنش‌آلود میان ترکیه و رژیم اشغالگر صهیونیستی، مناسبات دو کشور ظاهراً چند وقتی می‌شود که وارد ماه عسل دوباره شده است؛ نمود اصلی آن، سفر اسحاق هرتزوگ، رئیس‌رژیم صهیونیستی به آنکارا در اواخر سال گذشته بود.