مرور برچسب

تربیت انسان

کاش همۀ آدم‌ها این دَه نکته را دربارۀ خودکشی می‌دانستند

مبلغ/ وقتی کسی به مرز خودکشی می‌رسد، احساس می‌کند به پایان خط رسیده، حس می‌کند هرچه بوده را امتحان کرده و اطمینان دارد که خودکشی تنها مسیر‌باقی مانده است. اما جنیفر مایکل هکت، در طی سال‌ها مطالعه دربارۀ خودکشی، به این نتیجه رسیده که خودکشی…