مرور برچسب

تربیت اقتصادی

تکنیک‌های صحیح «پول توجیبی دادن» به بچه‌ها

مبلغ/ «پول تو جیبی دادن» به بچه‌ها در سنین مختلف آداب و روش‌های متفاوتی دارد که اگر والدین ندانند بچه‌ها ممکن است در آینده مصرف‌کننده و ولخرج شوند،اما اگر روش‌های صحیح آن را بدانند، بچه‌ها مقتصد، صرفه جو و کارآفرین می‌شوند. با هم این روش ها…

به بچه‌ها انتخاب درست را یاد بدهیم/ انتخاب بین ماشین‌کنترلی و بازی فکری؛ چگونه؟

مبلغ/ یکی از موضوعاتی که در دسته تربیت اقتصادی بچه ها قرار می گیرد، «انتخاب کردن» است. بچه ها از همان دوره کودکی باید روش درست برگزیدن را یاد بگیرند تا در آینده بتوانند در مسائلشان انتخابی درست داشته باشند.