مرور برچسب

تربیت اخلاقی

ساختار تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی(ع)

مبلغ- بارها گفته و همچنان تأکید می کند که جامعه اسلامی ایران از نظر اخلاقی در زمینه های مختلف با مشکل روبروست و جامعه ما چندان اخلاقی نیست این در حالیست که مهم ترین مساله ای که امام علی(ع) در زندگی به…