مرور برچسب

تخت جمشید

نوروز، عید جهانی برکت

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا، عید نوروز در ایران، عید برکت است. نقل شده زمانی که اسکندر به تخت جمشید رسید و تصمیم گرفت تمام گنج آن را که بخش عظیمی از آن پیشکش‌های نوروزی به دربار شاه بوده، با خود…