مرور برچسب

تحول حکمرانی

عوامل مؤثر در سبک زندگی با رویکرد روان‌شناسی دینی

مبلغ/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: با رویکرد روان‌شناسی دینی، عوامل پیشینی و وراثتی همانند طینت و فطرت که در روایات آمده است، عوامل پیرامونی و محیطی، عوامل ارادی و اختیاری و عوامل غیبی و ماورایی همانند خداوند، فرشتگان و…