مرور برچسب

تجربیات نزدیک به مرگ

بررسی تجربیات نزدیک به مرگ از نگاه علم

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، انسان در جستجوی بی‌پایانش برای درک آنچه پس از مرگ در انتظار اوست، از دیرباز بر این باور بوده که پدیده تجربیات نزدیک به مرگ (ان‌دی‌ای) می‌تواند سرنخ‌هایی در این…