مرور برچسب

تجارت حلال

خیز مالزی برای تبدیل به قطب تجارت حلال در جهان

مبلغ/ مالزی در دهه‌های اخیر با تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی خاص کوشیده است به قطب تولید خدمات و محصولات حلال تبدیل شود. این کشور اکنون قصد دارد با تدوین استانداردهای لازم برای این صنعت، خود را به قطب…