مرور برچسب

تبلیغ مسیحیت

حضور ماندگار در مناطق هدف؛ راز موفقیت جریانات تبشیری مسیحی

مبلغ/ عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار کرد: نکته مهم در مورد جریانات تبشیری آشنایی این افراد با زبان‌های متعدد است. بنده کشیشانی را دیدم که زبان محلی یک منطقه دور افتاده همانند منطقه‌ای در آفریقا را یاد گرفته‌اند و حدود بیست تا…