مرور برچسب

بیش فعالی کودک

دلیل دروغ‌گویی کودکان چیست؟

مبلغ/ یک روانشناس گفت: دروغ‌گویی فرزندان می‌تواند به دلیل الگو برداری از پدر و مادر و تنبیه و تشویق برای دروغ گویی باشد.

اضطراب اجتماعی کودکان را چطور درمان کنیم؟

مبلغ/ روانشناس گفت: بیشتر والدین از اضطراب اجتماعی فرزندان مطلع نیستند و به کودک اصرار می‌کنند تا رفتار‌های اجتماعی انجام دهند اما این امر باعث می‌شود کودک بیشتر مضطرب شود و بسیاری جاها حضور پیدا…