مرور برچسب

بچه‌دار شدن

بچه‌دار شدن را به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کنید!

مبلغ/ بسیاری از مادران وقتی به روزهای سخت بچه‌داری و چالش‌های متعدد آن می‌رسند دچار افسردگی می‌شوند و حتی ممکن است به خودشان بگویند با اینکه عاشق همسر و فرزندانشان هستند اما کاش ازدواج نمی‌کردند و یا…