مرور برچسب

برنامه‌های جاسوسی

فیسبوک همه چیز را راجع به شما می‌داند!

مبلغ/ شرکت فیسبوک اطلاعات بسیار زیادی از جمله زندگی خصوصی، گزارش تماس ها و پیامک ها، موقعیت مکانی، الگوی خواب و ... را درباره شما می داند که بهتر است از آن‌ مطلع باشید.