مرور برچسب

برابری حقوق زنان

نسخه صوتی: پارادکس هیوم؛ چگونه پرچم‌دار روشنگری طرفدار عقاید افراطی شد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، یقیناً دیوید هیوم جایگاه رفیعی در میان فیلسوفان دارد، اما وقتی سراغ سیاست می‌‌رود، بارها و بارها به دام خطا می‌‌افتد. این غول دورۀ روشنگریْ دمکراسی را به دیدۀ تردید می‌‌نگریست و علی‌‌رغم شهرتش به «کافر…