مرور برچسب

بحران نجف

عملکرد آیت‌الله سیستانی در بحران نجف

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، در این گزارش کتاب «ناگفته‌هایی از سفر درمانی آیت‌الله سیستانی و بحران نجف» و کتاب «دیدگاه‌های سیاسی‌اجتماعی آیت‌الله سیستانی در مسائل عراق» مورد واکاوی قرار می‌گیرد.…