مرور برچسب

باور و اعتقاد

نسخۀ صوتی: آیا به دیگران ربطی ندارد که ما چه باوری داریم؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، به دیگران ربطی ندارد که ما چه غذایی دوست داریم. اگر کسی از پیتزا بدش می‌آید، مشکلی نیست؛ می‌تواند از ساندویچ خودش لذت ببرد و ما را با غذای دلخواهمان تنها بگذارد. به همین ترتیب، گویا باورهایمان هم، مثل…