مرور برچسب

بانوی فعال صلح

درگذشت بانوی فعال صلح در بوسنی

مبلغ/ «هاسما فیضیچ»، از بانوان مسلمان فعال در راهپیمایی صلح بوسنی که از خانواده شهدای مسلمان این کشور بود، در ۷۴ سالگی درگذشت.