مرور برچسب

بانوی انقلابی

برگی از خاطرات بانوی انقلابی/ از شکنجه در زندان‌های ساواک تا خدمت به امام خمینی

مبلغ/ از فرانسه که آمدم هنوز مانتو و شلوار تنم بود، در مهران پایم صدمه دیده و با عصا راه می‌رفتم و با همان مانتو شلوار خدمت امام رسیدم تا گزارش دهم. امام فرمودند: شما چادر ندارید؟ بگویم احمد برای‌تان…