مرور برچسب

بازتعریف مفاهیم

ضرورت بازتعریف مفاهیم در فضای مجازی؛ نقش پلتفرم‌های داخلی چیست؟

مبلغ/ چالشی که این روزها نه تنها مسئولان کشور ما بلکه مدیران کشورهای دیگر با آن مواجه‌اند، فضای مجازی، مفاهیم و مسائلی است که از آن فضا سرچشمه می‌گیرد. فضایی که به گفته برخی مسئولان و کارشناسان سبب شده بعضی مفاهیم به بازتعریف نیاز داشته…