مرور برچسب

بازتاب های جهانی انقلاب اسلامی

دیالکتیک فکر معاصر عربی و انقلاب اسلامی

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، قبل از ورود در موضوع بحث لازم است توضیحی کوتاه درباره فکر معاصر و معاصرت داده شود. منظور از واژه معاصرت در «فکر معاصر»، لزوما معاصرت زمانی نیست. هر فرهنگ در هر دوره ای…

انقلاب اسلامی و تغییر بافت جهان اسلام

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، با وقوع انقلاب اسلامی، کشور ایران به عنوان بازیگر و کنشگر سوم در منطقه ظهور پیدا کرد و الگویی مبتنی بر هویت به عنوان اردوگاه سوم در جهان ارائه داد. ارزش‌ها و هویت ایده…