مرور برچسب

اینترنت و فن آوری

ضربه موبایل به زندگی مشترک

مبلغ/ یک مختصص روان شناسی گفت: همچون مردم سایر کشورها، غرق در اینترنت هستیم که متاسفانه به سرعت نیز در حال آسیب رسانی به زندگی متاهلی است.