مرور برچسب

اینترنت حلال

اینترنت حلال با سلام وب

مبلغ/ سلام وب به عنوان یک مرورگر، قوانین و دستورهای اسلامی را رعایت می‌کند و وب‌سایتی حلال و منطبق با شریعت اسلامی تأیید شده است.