مرور برچسب

ایران باستان

انتقال فرهنگ کم‌آزاری از ایران باستان به عالم اسلام

مبلغ/ اصغر دادبه ضمن اشاره به اینکه در حکمت عملی ایران باستان، کلید گنج سعادت «کم‌آزاری» است تصریح کرد: ناصر خسرو که تئوریسین اسماعیلیه است صراحتا می‌گوید «حق مردم به کم‌آزاری بگذارم که مسلمانی این است و مسلمانم».

تأثیر مهم فلسفه ایران باستان بر نظام‌های فلسفی اشراقی و صدرایی

مبلغ/ احمد پاکتچی با تأکید بر اینکه فلسفه ایران باستان بر دو نظام فلسفی اشراقی و صداریی تأثیر گذاشته، بیان کرد: اساساً فلسفه ایران باستان از این حیث که در دو نظام فلسفی ما؛ یعنی فلسفه اشراقی و صدرایی اثر ماندگار برجای گذاشته حائز اهمیت است…