مرور برچسب

ایده ایدئولوژیک

تحقق گفتمان وحدت اسلامی به معنای هژمونی فکری و دینی نیست

مبلغ/ حجت الاسلام سیدعلی سید قاسم، رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان لبنان افزود: وحدت اسلامی به عقیده ما، نه حاصل یک ایده ایدئولوژیک است که به دنبال گسترش جغرافیایی یک مذهب باشد و نه آنچه به عنوان هژمونی فکری و دینی شناخته می‌شود، بلکه مبدأ آن ایده…