مرور برچسب

انسان و جمعیت

کدام سیاست‌ها، معضل «جامعه پیری» را حل می‌کند؟

مبلغ/ این روزها نگرانی‌ها نسبت به تهدید «جامعه پیری»  برای یک یا دو دهه آینده بالا گرفته است که البته نخستین‌بار زنگ هشدار آن را رهبر معظم انقلاب به صدا در آوردند و از آن هنگام بحث‌ها حول ریشه‌های این…