مرور برچسب

انتخاب درست

به بچه‌ها انتخاب درست را یاد بدهیم/ انتخاب بین ماشین‌کنترلی و بازی فکری؛ چگونه؟

مبلغ/ یکی از موضوعاتی که در دسته تربیت اقتصادی بچه ها قرار می گیرد، «انتخاب کردن» است. بچه ها از همان دوره کودکی باید روش درست برگزیدن را یاد بگیرند تا در آینده بتوانند در مسائلشان انتخابی درست داشته باشند.