مرور برچسب

امپریالیست جهانی

مروری بر اندیشه و عملکرد نجم‌الدین اربکان؛ ایران و حرکت ملی گوروش دو بال مقاومت…

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، آنچه در زیر می‌آید متن سخنرانی عبدالقادر کارادومان، نماینده مجلس ترکیه از حزب سعادت و رئیس شاخه جوانان حزب سعادت در وبینار بزرگداشت سالگرد مرحوم اربکان که از سوی مرکز…