مرور برچسب

امپراطوری عثمانی

نگاهی به اندیشه سیاسی حسن حنفی؛ خوانش سنتی از خلیفه‌اللهی انسان مانع تحول است!

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، هادی کاظمی – نشست «معرفی، نقد و بررسی اندیشه سیاسی حسن حنفی» توسط گروه سیاستگذاری حکمرانی اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور «محمد عثمانی» برگزار شد. متن زیر…

راز حمایت امپراطوری عثمانی از نهضت جنگل

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، در میان آثاری که تا کنون در خصوص نهضت جنگل و میرزا کوچک خان منتشر  شده است تقریباً به نقش تمامی قدرتهای مؤثر در جهان اسلام آن روز  به غیر از امپراطوری عثمانی اشاره شده…