مرور برچسب

امتداد اجتماعی

معنویت مورد تأیید اسلام چه ویژگی‌هایی دارد/ تبیین دلایل رواج معنویت‌های خودساخته

مبلغ/ مدیرگروه عرفان اسلامی پژوهشکده بین‌الملی عروه الوثقی اظهار کرد: معنویت مورد تایید اسلام، معنویت برخاسته از عرفانی است که برپایه نظام عبادی و در چهارچوب شریعت و نظام تربیتی اسلام شکل گرفته باشد.