مرور برچسب

امام علی (ع)

چه شد که کوفیان علی (ع) حضرت را تنها گذاشتند؟

مبلغ/ طباطبائی گفت: مردمی‌که با حکومت علوی خو نگرفته بودند به طور عادی همراه علی نمی‌شدند. هسته اصلی که همراه حضرت می‌جنگیدند یک گروهی بودند که در جنگ صفین شهید شدند، گروه دیگر هم آدم‌های مبارزی بودند…

آیا جنین قادر است صدای خارج از رحم را بشنود؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از اسلام کوئست، پرسش: اگر از نظر علمی ثابت شود که جنین قادر است صداهای خارج به خصوص صدای مادر را بشنود، با این روایت امام علی(ع) که فرمود «و آن‌گاه که در شکم مادرت حرکت می‌کردی،…