مرور برچسب

امام زمان(عج)

او که بهار مردمان و خرمی روزگاران است

یادداشت نوروزی محمدحسین معزی در آغاز بهار سال 1401 خورشیدی: آمد بهار و بی گل رویت بهار نیست باد صبا مباد چه پیغام یار نیست بی روی گلعذار مخوانم بلاله زار بی گل نوای بلبل و شور هزار نیست…