مرور برچسب

امام رضا (ع)

امام رضا در آثار مستشرقین و سیاحان غربی

مبلغ/ سفرنامه‌ها یکی از منابع مورد استفاده در تاریخ هستند و اگر در زمانی نزدیک به واقعه تاریخی موردنظر نوشته شده باشند، از اهمیت خاصی برخوردارند. غربیان زیادی با حضور در ایران و سفر به مشهد، مطالب ارزنده‌ای را درباره امام‌ رضا نوشته‌اند.

چرا امام رضا(ع) ولایتعهدی را با آن شروط پذیرفت؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از قدس آنلاین، امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان که پس از درگذشت علامه سیدعبدالحسین شرف‌الدین، رهبری دینی و اجتماعی مردم صور و پس از آن شیعیان لبنان را برعهده گرفت در مقاطع گوناگون و با استفاده از فرصت مناسبت‌های دینی…

ضرورت خوانش نقش امام رضا(ع) در حوزه تفکر شیعی

مبلغ/ سبحانی مرزبندی‌های اعتقادی، ادیانی و مکتبی اسلام در مقابل ادیان رایج آن زمان را از تأسیسات امام رضا(ع) برشمرد و گفت: نیاز است تا جایگاه علمی و تاثیر ایشان در نشر معارف اسلامی بازشناسی شود.