مرور برچسب

اقتصاد و جامعه

ویدئو| دارونیسم دیجیتال چیست؟

مبلغ/ در دنیای دیجیتال هر آنچه در اطراف ماست به سرعت در حال تغییر و به‌روز شدن است. اصطلاح دارونیسم دیجیتال به معنای این است که سازمان‌ها‌ و شرکت‌ها برای ماندگاری و استمرار باید با سرعت و چابکی، خود…