مرور برچسب

اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی کودکان را چطور درمان کنیم؟

مبلغ/ روانشناس گفت: بیشتر والدین از اضطراب اجتماعی فرزندان مطلع نیستند و به کودک اصرار می‌کنند تا رفتار‌های اجتماعی انجام دهند اما این امر باعث می‌شود کودک بیشتر مضطرب شود و بسیاری جاها حضور پیدا…